pick

ประกาศ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง บัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ หน้าสั้นฯ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ – ห้องสุขา ชายหญิง ขนาด ๘ ห้อง จำนวน ๑ หลัง และ โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรกร จำนวน ๑ หลัง (รวม ๒ โครงการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศ…ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเรื่อง…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

Scroll to Top