ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ…ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่องยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพ

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศ…ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ คุรุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ชำรุดเสื่อมสภาพ

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

Scroll to Top