ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ อุทยานธรรมชาติวิทยาศาสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศ…ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว) จำนวน 1 งาน

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

Scroll to Top