ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ – ห้องสุขา ชายหญิง ขนาด ๘ ห้อง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง บัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ หน้าสั้นฯ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ – ห้องสุขา ชายหญิง ขนาด ๘ ห้อง จำนวน ๑ หลัง และ โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรกร จำนวน ๑ หลัง (รวม ๒ โครงการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

Scroll to Top