pick

พระอักษรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ประชาชน ณ จังหวัดอุดรธานี ความว่า “ขอบใจในความรักและกำลังใจ เราต่างรักกันห่วงกันห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษา บ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญรักษาความวิเศษของความเป็นไทย”

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ – ห้องสุขา ชายหญิง ขนาด ๘ ห้อง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง บัญชีชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ หน้าสั้นฯ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

Scroll to Top