ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จากพื้นที่แห้งแล้ง ทรงมี พระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า ... "หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็น ทะเลทรายในที่สุด..."
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9
ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ และให้พัฒนาพื้นที่ ส่วนหนึ่งในเขต พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
เมื่อกาลเวลาผ่านไป
พื้นที่แห้งแล้วกลับอุดมสมบูรณ์
Previous
Next
Vision

วิสัยทัศน์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยี ให้กับประชาชนเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาอาชีพ ตามภูมิสังคม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้มีอาชีพ รายได้ และมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีห่างจา กรุงเทพมหานคร ตามระยะทางถนนเพชรเกษม ประมาณ 220 กิโลเมตร อันเป็น พื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรม ราชโองการให้ประกาศเป็นเขตอภัยทานสัตว์เมื่อปีพ.ศ. 2467 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 22,627 ไร่แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นผืนป่า ขนาดใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีพืชพรรณ ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด โดยเฉพาะเนื้อทรายเป็นสัตว์ประจำถิ่น อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
และลงมากินนำ้ในลำห้วย จึงได้ชื่อว่า “ห้วยทราย” 

ผู้อำนวยการศูนย์

พันตำรวจเอกพันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ

activity / learning center

ข่าว กิจกรรม / ศึกษาดูงาน

pick

ด้วย ตร. ได้จัดทำแนวทางการใช้สื่อออนไลน์ของข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นเสมือนคู่มือแนะนำข้าราชการตำรวจทุกระดับให้เรียนรู้วิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์และถูกต้อง

อ่านต่อ »
pick

วันที่ 2 มีนาคม 2564 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด. เข้าเยี่ยมชมอาคารจำหน่ายสินค้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ โดยมี พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด./ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ »
pick

พระอักษรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ประชาชน ณ จังหวัดอุดรธานี ความว่า “ขอบใจในความรักและกำลังใจ เราต่างรักกันห่วงกันห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษา บ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญรักษาความวิเศษของความเป็นไทย”

อ่านต่อ »
Scroll to Top