กิจกรรม / ศึกษาดูงาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้า และนิสิต

Previous Next วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้า และนิสิต รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ พร้อมศึกษาดูงานศักยภาพของหญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=393575950706478&set=a.4678632902200740

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนำคณะอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Previous Next วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรนำคณะอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมบันทึกภาพวีดีโอ และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่

ด้วย ตร. ได้จัดทำแนวทางการใช้สื่อออนไลน์ของข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นเสมือนคู่มือแนะนำข้าราชการตำรวจทุกระดับให้เรียนรู้วิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์และถูกต้อง

วันที่ 2 มีนาคม 2564 พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ตชด. เข้าเยี่ยมชมอาคารจำหน่ายสินค้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ โดยมี พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด./ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ให้การต้อนรับ

พระอักษรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ประชาชน ณ จังหวัดอุดรธานี ความว่า “ขอบใจในความรักและกำลังใจ เราต่างรักกันห่วงกันห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษา บ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญรักษาความวิเศษของความเป็นไทย”

ชมรมตามรอยพ่อ…พอเพียง จ.สุราษฎร์ธานี

Previous Next วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ชมรมตามรอยพ่อ…พอเพียง จ.สุราษฎร์ธานี นำคณะสมาชิกชมรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำด้านการเผาถ่านชีวภาพ(Biochar)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

Previous Next วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท-เอกเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริพร้อมศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ด้านการเผาถ่านชีวภาพ(Biochar) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน

โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) จ.กระบี่

Previous Next วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ นำคณะนักเรียนและครู เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำด้านการเผาถ่านชีวภาพ(Biochar)

Scroll to Top