Chaitawat Pawapoowado

ประกาศศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุดเสื่อมสภาพ

ดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์ PDF ฉบับเต็ม

ชมรมตามรอยพ่อ…พอเพียง จ.สุราษฎร์ธานี

Previous Next วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ชมรมตามรอยพ่อ…พอเพียง จ.สุราษฎร์ธานี นำคณะสมาชิกชมรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำด้านการเผาถ่านชีวภาพ(Biochar)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

Previous Next วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท-เอกเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริพร้อมศึกษาเรียนรู้ด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ด้านการเผาถ่านชีวภาพ(Biochar) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดิน

โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) จ.กระบี่

Previous Next วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ นำคณะนักเรียนและครู เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำด้านการเผาถ่านชีวภาพ(Biochar)

มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจ

Previous Next วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ รองผู้บังคับการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ นาย

Scroll to Top