โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) จ.กระบี่

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) จ.กระบี่ นำคณะนักเรียนและครู เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ด้านการเผาถ่านชีวภาพ(Biochar)

Scroll to Top