เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ อุทยานธรรมชาติวิทยาศาสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to Top