มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ รองผู้บังคับการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
แก่ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ นาย

Scroll to Top