พระอักษรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ประชาชน ณ จังหวัดอุดรธานี ความว่า “ขอบใจในความรักและกำลังใจ เราต่างรักกันห่วงกันห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษา บ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญรักษาความวิเศษของความเป็นไทย”

Scroll to Top