ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scroll to Top