ข่าว ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง

Chaitawat Pawapoowado

เอกสารเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

อ่านต่อ »
Chaitawat Pawapoowado

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 63 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

อ่านต่อ »
Scroll to Top