ข่าว ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง

pick

ประกาศ…ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ คุรุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ชำรุดเสื่อมสภาพ

อ่านต่อ »
Scroll to Top