ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Huai Sai Royal Development Study Center

แผนผังเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ Strategic

          ยุทธศาสตร์ที่   ๑    การศึกษา  ทดลอง  วิจัยและพัฒนา

          ยุทธศาสตร์ที่   ๒    การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

          ยุทธศาสตร์ที่   ๓    การบริหารจัดการองค์กร

แผนแม่บท

          แผนแม่บทฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการประจำปี

          แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

          แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖

          แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖


เชื่อมโยงหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้
66
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
1,474
เดือนที่แล้ว
2,910
ปีนี้
23,418
ปีที่แล้ว
28,349

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Links Related Agencies


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลสามพระยา อำเภอชชะอำ จังหวัดเพรชบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-593-252-5 โทรสาร 032-593252 มือถือ 062-6426134 และ 094-2523554

bpp_dev@bpp.go.th

Copyright2019 For Browser Chrome, Firefox and Safar