ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Huai Sai Royal Development Study Center

แผนผังเว็บไซต์

ยุทธศาสตร์ Strategic

          ยุทธศาสตร์ที่   ๑    ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย

          ยุทธศาสตร์ที่   ๒    ด้านการขยายผลและการพัฒนา

          ยุทธศาสตร์ที่   ๓    ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์ที่   ๔    ด้านการประชาสัมพันธ์

          ยุทธศาสตร์ที่   ๕    ด้านการบริหารจัดการ

แผนแม่บท

          แผนแม่บทฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการประจำปี

          แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๙

          แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖


เชื่อมโยงหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้
6
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
1,857
เดือนที่แล้ว
1,994
ปีนี้
3,851
ปีที่แล้ว
21,058

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Links Related Agencies


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลสามพระยา อำเภอชชะอำ จังหวัดเพรชบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-593-252-5 โทรสาร 032-593252 มือถือ 062-6426134 และ 094-2523554

bpp_dev@bpp.go.th

Copyright2016 For Browser Chrome, Firefox and Safar