ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Huai Sai Royal Development Study Center

แผนผังเว็บไซต์

พันธกิจ Mission

         

                    ๑. ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ศึกษาวิจัยทดลองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

                    ๒. รวบรวมผลการดำเนินงาน การศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดำริ นำแนวพระราชดำริ และผลที่ได้จากการดำเนินงาน ผลจากการศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดำริ ขยายผลไปสู่ สาธารณะชน

                    ๓. พัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงานของศูนย์ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการทำงานอย่างประสานสอดคล้องและมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน


เชื่อมโยงหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้
31
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
887
เดือนที่แล้ว
1,233
ปีนี้
12,862
ปีที่แล้ว
19,380

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Links Related Agencies


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลสามพระยา อำเภอชชะอำ จังหวัดเพรชบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-593-252-5 โทรสาร 032-593252 มือถือ 062-6426134 และ 094-2523554

bpp_dev@bpp.go.th

Copyright2016 For Browser Chrome, Firefox and Safar