ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Huai Sai Royal Development Study Center

แผนผังเว็บไซต์

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.นครปฐม นำบุคลากรบรรจุใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ.นครปฐม นำบุคลากรบรรจุใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นำนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ ๒-๓ และ ปวส. ชั้นปีที่ ๑ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นำนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ ๒-๓ และ ปวส. ชั้นปีที่ ๑ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรีธีระพล พึ่งพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม นำข้าราชการทหารสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเรือตรีธีระพล พึ่งพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม นำข้าราชการทหารสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมจัดนิทรรศการนิทรรศการมีชีวิต ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมจัดนิทรรศการนิทรรศการมีชีวิต ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย

วันที่ ๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๑ นิทรรศการ "โมเดลชีวิต น้อมนำศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาดิน ๔ ภาคฯ" อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ ๕ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๑ นิทรรศการ "โมเดลชีวิต น้อมนำศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาดิน ๔ ภาคฯ" อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันดินโลก
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันดินโลก

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเพาะเห็ด

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นิทรรศการ "๓๖ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ รอง ผบก.ศอพ.บช.ตชด./ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมงานนิทรรศการ "๓๖ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์แห่งพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี จัดอบรมเกษตรกร
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร "การเกษตรที่เหมาะสม" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำคณะบุคลากร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.เพชรบุรี
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.เพชรบุรี นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนานาชาติจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) จัดโครงการ "วิริยะ...ตามรอยศาสตร์พระราชา" นำคู่พ่อลูกเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) จัดโครงการ "วิริยะ...ตามรอยศาสตร์พระราชา" ร่วมกับรายการ "Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง" ทางช่อง 3 Family(ช่อง 13) นำคู่พ่อลูกเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริษัท ทริสเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด ถ่ายทำรายการสารคดี"กระจกหกด้าน" ตอน "รอยพระบาท ศาสตร์แห่งดิน"
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริษัท ทริสเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด ถ่ายทำรายการสารคดี"กระจกหกด้าน" ตอน "รอยพระบาท ศาสตร์แห่งดิน" ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เพื่อออกอากาศทางช่อง 7HD

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนเคียงศิริ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนเคียงศิริ จ.นครศรีธรรมราช นำคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศอพ.บช.ตชด. จัดกิจกรรม
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศอพ.บช.ตชด. จัดกิจกรรม "วันตำรวจ" โดย พ.ต.อ.นพคุณ บำรุงพงษ์ ผกก.ศอพ.บช.ตชด. อ่านสาร ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนบ้านห้วยยาง จ.ราชบุรี
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง จ.ราชบุรี นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

กก๔ บก.สอ.บช.ตชด
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ กก๔ บก.สอ.บช.ตชด นำคณะนักเรียนนายสิบ พร้อมครูฝึก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการตำรวจ ศอพ.บช.ตชด. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการตำรวจ ศอพ.บช.ตชด. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ จ.สุพรรณบุรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และครู เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนปรีดาวิทย์ จ.สุพรรณบุรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และครู เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

โรงเรียนบ้านท่าม่วง จ.ลพบุรี
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านท่าม่วง จ.ลพบุรี นำคณะครูเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.สมุทรสงคราม
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จ.สมุทรสงคราม นำคณะกรรมการพัฒนาสตรี และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง นำคณะครูและเยาวชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๒๕-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก


วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ กรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ กรุงเทพมหานคร นำเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี นำคณะนักเรียนและครู เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำบุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำบุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน จ.นครสวรรค์ นำนำนักเรียน เยาวชน ผู้ปกครอง และคณะครู เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช นำเกษตรกร ประชาชน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะบุคลากร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จ.ราชบุรี
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จ.ราชบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม (ลิ่มราษฎร์สามัคคี) จ.แพร่ นำคณะนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม (ลิ่มราษฎร์สามัคคี) จ.แพร่ นำคณะนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา นำคณะกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา นำคณะกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรุงเทพมหานคร นำเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด. นำข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร ประจำปี ๒๕๖๑ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๗ และ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี นำผู้แทนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๗ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๓๗ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี เชิญ พ.ต.อ.นพคุณ บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตประจำวัน"


วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ พ.ต.ท.กัมปนาท ศรีภิรมย์ รอง ผกก.ศอพ.บช.ตชด./ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จ.อุดรธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี เชิญ พ.ต.อ.นพคุณ บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เป็นวิทยากรบรรยาย

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำบุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พ.ต.ท.กัมปนาท ศรีภิรมย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์เพชรบุรี ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กรมการปกครอง
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กรมการปกครอง นำคณะนักศึกษา หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ ๗๖ และข้าราชการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ บริษัท สาระพันปันสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ที.ซีฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด(tcp) จัดกิจกรรมโครงการงานอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำคณะบุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ นำคณะนักเรียน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมทำกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก


วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นำเกษตรกร(อสกช.) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านวังสำราญ จ.นครสวรรค์
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านวังสำราญ จ.นครสวรรค์ นำคณะกลุ่มโรงเรียนทักษิณบูรพา จำนวน ๙ โรงเรียน โดยนำผู้บริหาร และครู จำนวน ๙๒ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ


วันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จัดอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรจากพื้นที่ต่างจังหวัด


วันที่ ๒-๔ โรงเรียนศูนย์เครือข่ายห้วยทรายเหนือ - สามพระยา จัดกิจกรรม "ค่ายศิลปะ (Art camp) ต้านยาเสพติด"

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการตำรวจ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการตำรวจ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร นำนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร นำนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุ้คราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุ้คราะห์ ๔๗ จ.เพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่ นำคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะการประปานครหลวง (กปน.) กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะการประปานครหลวง (กปน.) กรุงเทพมหานคร นำคณะบุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จ.เชียงใหม่
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จ.เชียงราย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จ.เชียงราย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นำคณะนักศึกษาต่างชาติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม บก.สอ.บช.ตชด. ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม บก.สอ.บช.ตชด. ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี นำคณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก นำนายทหารนักเรียน ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชม
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก นำนายทหารนักเรียน ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชม

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะอาจารย์ และข้าราชการจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการตำรวจ ศอพ.บช.ตชด. เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาตามโครงการ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการตำรวจ ศอพ.บช.ตชด. เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาตามโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ "

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถ่ายทำรายการ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถ่ายทำสารคดี รายการ "ชีวิตไม่สิ้นหวัง" ช่อง 3 HD ช่อง 33 และ ช่อง 3 SD ช่อง 28 ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๔.๓๐ น.

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นำคณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ โดยมี พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กล่าวต้อนรับ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ(สปท.)
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะอาจารย์ และนิสิต จากโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ(สปท.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

พระมหาสมปอง บรรยายธรรม
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และ พระอาจารย์วรภัทร (พระอาจารย์โตโต้) มาบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมห้วยทราย ๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบเนื่องจากกิจกรรมการประกวดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "แผ่นดินของเรา"

สำนักงานเทศบาลตำบลละลาย จังหวัดศรีษะเกษ นำคณะผู้ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำนักงานเทศบาลตำบลละลาย จังหวัดศรีษะเกษ นำคณะผู้ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯพร้อมรับฟังบรรยายสรุปกาดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านแหลม จังเหวัดเพชรบุรี นำคณะผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านแหลม จังเหวัดเพชรบุรี นำคณะผู้เข้าอบรมและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ งานพัฒนาที่ดิน ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรแบบผสมผสานและการเผาถ่านชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่๒๗พฤษภาคม๒๕๕๙ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ (๑๔๖ ไร่)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.สุพรรณบุรี นำคณะผู้เข้าอบรม และอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.สุพรรณบุรี นำคณะผู้เข้าอบรม และอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสาน และการเผาถ่านชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป้ง จ.ลพบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป้ง จ.ลพบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ งานพัฒนาที่ดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช นำคณะกลุ่มแม่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จ.นครศรีธรรมราช นำคณะกลุ่มแม่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ (๑๔๖ ไร่)

การเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานเส้นทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต และการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน

สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำนักเรียนและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำนักเรียนและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ งานพัฒนาที่ดิน การทำเกษตรแบบผสมผสาน การศึกษาทดลองด้านพืชส่งเสริมอาชีพ

นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ ๒ ราชบุรี เป็นประธาน มอบปัจจัยการผลิตในการจัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตร (ไม้ผลพันธ์ุดี) แก่เกษตรกร
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ ๒ ราชบุรี เป็นประธาน มอบปัจจัยการผลิตในการจัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตร (ไม้ผลพันธ์ุดี) แก่เกษตรกร

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิการบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ราชบุรี ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมห้วยทราย ๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิการบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ ราชบุรี ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมห้วยทราย ๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ โดย พ.ต.อ.นพคุณ บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นำคณะนักศึกษา ป.ตรี และนักศึกษา ป.โท พร้อมอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นำคณะนักศึกษา ป.ตรี และนักศึกษา ป.โท พร้อมอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสาน การเผาถ่านชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน

กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำคณะข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ตชด. ระดับ ผบ.มว. เข้าเยี่ยมชมศูนย์
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำคณะข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ตชด. ระดับ ผบ.มว. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสาน การเผาถ่านชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน และศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จ.สกลนคร นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จ.สกลนคร นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ (๑๔๖ ไร่)

สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง จ.ฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง จ.ฉะเชิงเทรา นำคณะผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมปลูกและดูแลต้นไม้ โครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ งานพัฒนาที่ดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ จ.สระบุรี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ จ.สระบุรี นำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานโครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ (๑๔๖ ไร่)

กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กปร. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กปร. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน และบ้านเกษตรกร จ่าเอกเขียน สร้อยสม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สมุทรสงคราม นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสาน การเผาถ่านชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน

กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูฝึก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูฝึก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสาน การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ดพร้อมฝึกปฏิบัติ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพ

สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์ นำคณะผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝก
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์ นำคณะผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน

กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูฝึก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝก
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูฝึก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ศึกษาดูงานด้านการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน ,การทำเกษตรผสมผสาน และการเผาถ่านชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน และโครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ (๑๔๖ ไร่)

คณะเยาวชนโครงการปั่นจักรยาน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะเยาวชนโครงการปั่นจักรยาน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ เรียนรู้เส้นทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต และแปลงไม้ ๕ ระดับ พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ซึ่งได้รับมอบจากมูลนิธิชัยพัฒนาในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เป็นประธานในพีธีประดับยศข้าราชการตำรวจ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เป็นประธานในพีธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นำข้าราชการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นำข้าราชการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรผสมผสานและการผลิตถ่านไบโอชาเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน


กระทรวงการต่างประเทศนำคณะเอกอัครราชฑูต ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เข้าเยี่ยมชม

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล จ.สุรินทร์ นำคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมชมฯ
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘องค์การบริหารส่วนตำบลแตล จ.สุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้นำชุมชน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริมอาชีพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ กรุงเทพมหานครฯ เข้าเยี่ยมชม..
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ กรุงเทพมหานคร นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ศึกษาดูงาน ด้านการทำเกษตรผสมผสาน(การใช้ถ่านชีวภาพ ไบโอชา ในการปรับปรุงดิน)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี และ พ.ต.อ.จรูญศักดิ์ โต๊ะถม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ โดยรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานแนวพระราชดำริ เยี่ยมชมแปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน การผลิตถ่านชีวภาพ(ไบโอชา) เพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน

โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบกนำคณะนักศึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบกนำคณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานช่างและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘๔ นาย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

เชื่อมโยงหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้
105
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,136
เดือนที่แล้ว
3,197
ปีนี้
26,851
ปีที่แล้ว
21,058

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Links Related Agencies


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลสามพระยา อำเภอชชะอำ จังหวัดเพรชบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-593-252-5 โทรสาร 032-593252 มือถือ 062-6426134 และ 094-2523554

bpp_dev@bpp.go.th

Copyright2016 For Browser Chrome, Firefox and Safar