ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Huai Sai Royal Development Study Center

แผนผังเว็บไซต์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

...

พ.ต.อ. พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ
รองผู้บังคับการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง จ.ขอนแก่น

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง จ.ขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักเรียนและอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักเรียนและอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวั

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวกิจกรรม News


วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง จ.ขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักเรียนและอาจารย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

วีดีทัศน์ Webcast


ฟื้นดิน คืนป่าที่ห้วยทราย

โครงการในพระราชดำริ"ห้วยทราย"

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

องค์ความรู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Knowledage Related


...

ในการปลูกหญ้าแฝกนั้น จำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเสียก่อน เพื่อให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตและได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า และยังเป็นการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

...

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักฯ

...

น้ำส้มคว้นไม้ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการเผาถ่าน มีประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตรและทางด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรน้ำส้มควันไม้ประกอบไปด้วยสารต่างๆ

เชื่อมโยงหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน


พยากรณ์อากาศ


ราคาน้ำมัน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


วันนี้
65
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
2,044
เดือนที่แล้ว
2,645
ปีนี้
10,111
ปีที่แล้ว
28,349

เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Links Related Agencies


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลสามพระยา อำเภอชชะอำ จังหวัดเพรชบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-593-252-5 โทรสาร 032-593252 มือถือ 062-6426134 และ 094-2523554

bpp_dev@bpp.go.th

Copyright2019 For Browser Chrome, Firefox and Safar